top of page
Main page

Parim algus lapse arengule läbi perede teadliku ja tulemusliku toetamise

Lapse Heaolu Arengukeskus
loob uut kvaliteeti
laste heaolu ja arengu varajasel toetamisel ning probleemide ennetamisel. 
IMG_9776_edited_edited.jpg

Algus

IMG_9775_edited_edited.jpg

Arvo Pärt on ühes oma mõtiskluses öelnud: "Maailmas on armastuse defitsiit. Alles siis võib midagi muutuda, kui me oleme võimelised ütlema – ja mitte ainult ütlema, vaid ka tundma –, et sinu laps on ka minu laps ja minu laps on ka sinu laps. See tähendab, et sa oled minu vend või õde. Kui me selle tunnetuseni jõuame, siis me oleme kõik üks. Sest maailm on üks organism. Kui üks inimene kannatab, siis tegelikult kannatab terve maailm, ehkki me seda kohe ei tunne." 

 

Ühes teises mõtiskluses on ta rääkinud sellest, kuidas ta vaatleb teksti, mis saab tema järgmise teose aluseks. Ta vaatleb lauset, vaatleb iga sõna ja tähte. Iga täht on oluline, on osa mõttest. Iga täht kannab energiat, ükski täht ilma teiseta ei saa – ei sünni sõna, ei sünni mõtet. Nii ka inimesed. Me kõik oleme tähed ühes elavas kulgevas lauses. Üksi me lauset ei moodusta, rääkimata mõttest.

 

Ka meie idee perekeskustest – Perepesadest – kannab tunnetust, et "sinu laps on ka minu laps". Oleme ühiskonnana üks organism, ning meie kõigi heaolu sõltub iga üksiku lapse, iga üksiku pere heaolust. Meie soov ja visioon on, et kohalik Perepesa liidaks kokku kohaliku kogukonna – pered ja lapsed, hoolivad ja märkavad inimesed lähikonnast, kohalikud ettevõtjad,

omavalitsused ... . Nagu embav sall ümber laste ja perede, armastuse sall. Me kõik oleme andjad ja saajad, ühel või teisel moel, ühes või teises eluetapis. Kui suur võib olla lohutus teadmisest, et venna õlg hooliva kogukonna näol on olemas, et abi küsimine on normaalsus ... . Vaimusilmas on pilt Perepesadest üle Eestimaa, nagu värviline ja soojusega õmmeldud lapitekk.

 

Perekeskuse juhtmõte võiks olla: "Inimlik nägu ja professionaalne sisu". Sisuloomises oleme arvestanud parimat maailmapraktikat ning Eesti konteksti ja võimalusi. Meile on tähtis, et keskustes toimuv tegevus ja nendes pakutavad teenused ei oleks juhuslikud, et nende toimivust saaks mõõta ja hinnata, ehk tegevuse tõenduspõhisus.

 

Üheskoos, ühes koos ... 

Asutajaliige Maarja Oviir-Neivelt

4qlGDhZrRSGGL0mJ9byDWQ_thumb_1835.jpg

Ühiskondlik probleem

Viimastel aastatel on Eestis astutud olulisi samme laste ja perede olukorra parandamiseks, kuid probleemide ennetamine ja laste arenguriskide varajane tuvastamine on endiselt ühiskonnale väljakutseks. Seetõttu oleme olukorras, kus vaimse ja füüsilise tervise probleemidega ning abivajavate laste arv kasvab. 

Lapse Heaolu Arengukeskuse eesmärgiks on jõuda olukorrani, kus ennetavad tegevused ja tõhus abi riskis olevatele lastele ja peredele on kättesaadavad kõigis Eestimaa piirkondades. 

 

Laste ja perede heaolu toetamine on ühiskonna jätkusuutlikkuse aspektist ülioluline, sest investeeringud mõjusatesse ennetustegevustesse toovad pikaajalist kasu lastele, peredele ja ühiskonnale ning on kulutulusad. 

 

Iga Eestimaa laps peab saama võimaluse realiseerida oma potentsiaali ning Eesti pere peab olema terve ja hoitud.

Probleem
IMG_9822.jpeg

Piloot

 

 

 

Pilootprojekti perioodil oktoober 2019 kuni detsember 2021 käivitasime ennetus- ja peretöökeskused ehk Perepesad kolmes Eestimaa omavalitsuses – Põltsamaal, Viljandis ja Türil.

Piloodi eesmärk oli luua kohalikul tasandil uus kvaliteet lastega perede probleemide ennetamisel, perede abistamisel ja laste vaimse tervise edendamisel.

LaHe ja Perepesade visioon:

Lastel on õnnelik lapsepõlv.

Panustame ühiselt laste turvalisse ja arendavasse kasvukeskkonda, mis loob terve ja hooliva ühiskonna.

 

LaHe missioon:

Loome tervikliku mudeli perede võimestamiseks.

Perepesade missioon:

Loome ja pakume võimalusi peredele.  

Laste heaolu ja arengu toetamiseks arendame Perepesa ennetuse ja varajase märkamise mudelit ning teeme selle Eesti peredele kodu lähedal kättesaadavaks.

IMG_9820.jpeg

Meie missioon ja visioon

Piloot

Meie Perepesad

Perepesad tegutsevad Põltsamaal, Türil, Viljandis, Tartus, Elvas ja Tallinnas. 

 

Perepessa on oodatud kõik omavalitsuses elavad eelkooliealised lapsed koos vanematega. Igas keskuses on mängutuba, osutatakse lühiajalist lapsehoiuteenust, pakutakse infot ja koolitusi lastevanematele.

IMG_9821_edited_edited.jpg
Pesad
Contact

Tegijad

Kiira Gornischeff väike.jpg

Kiira Gornischeff

kiira@lapseheaolu.ee

53771086

Tegevjuht ja juhatuse liige

 

Maarja Kadrioru pargis 2020.JPG

Maarja Oviir-Neivelt

maarja@lapseheaolu.ee

Asutaja ja juhatuse esimees

"Oleme ühiskonnana üks organism, ning meie kõigi heaolu sõltub iga üksiku lapse, iga üksiku pere heaolust. Sellest, kas ja kui targalt me oskame oma peresid täna toetada, sõltub Eesti nägu homme."

_DSC7075_Sven_Tupits.jpg

Ly Kasvandik

ly@lapseheaolu.ee

Teenuste- ja arendusjuht

 

689A2565.jpg

Inga Mäemets

inga@lapseheaolu.ee

Andmetöötluse

arenduse ja kvaliteedi juht

 

"Teadmistepõhisus, aga ka soojus ja inimlikkus – neid ühte põimides saame perele luua pesa, milles üheskoos kasvada ja tugevaks sirguda."

2022-10-01 18.47.31_lähedalt.jpg

Kristel Patzig

kristel@lapseheaolu.ee

5266056

Kommunikatsioonijuht 

"Kahe väikese poisi emaks olemine on õpetanud, et laste ja kogu pere heaolu nimel tuleb osata abi küsida ja vastu võtta. Targaks lapsevanemaks ja tugevaks pereks saame kasvada läbi hoolivuse, mõistmise ja koostöö."

bottom of page