Parim algus lapse arengule läbi perede teadliku ja tulemusliku toetamise

Lapse Heaolu Arengukeskus
loob uut kvaliteeti
laste heaolu ja arengu varajasel toetamisel ning probleemide ennetamisel. 

Algus

IMG_9775_edited_edited.jpg

Arvo Pärt on ühes oma mõtiskluses öelnud: "Maailmas on armastuse defitsiit. Alles siis võib midagi muutuda, kui me oleme võimelised ütlema – ja mitte ainult ütlema, vaid ka tundma –, et sinu laps on ka minu laps ja minu laps on ka sinu laps. See tähendab, et sa oled minu vend või õde. Kui me selle tunnetuseni jõuame, siis me oleme kõik üks. Sest maailm on üks organism. Kui üks inimene kannatab, siis tegelikult kannatab terve maailm, ehkki me seda kohe ei tunne."

 

Ühes teises mõtiskluses on ta rääkinud sellest, kuidas ta vaatleb teksti, mis saab tema järgmise teose aluseks. Ta vaatleb lauset, vaatleb iga sõna ja tähte. Iga täht on oluline, on osa mõttest. Iga täht kannab energiat, ükski täht ilma teiseta ei saa – ei sünni sõna, ei sünni mõtet. Nii ka inimesed. Me kõik oleme tähed ühes elavas kulgevas lauses. Üksi me lauset ei moodusta, rääkimata mõttest.

 

Ka meie idee perekeskustest – Perepesadest – kannab tunnetust, et "sinu laps on ka minu laps". Oleme ühiskonnana üks organism, ning meie kõigi heaolu sõltub iga üksiku lapse, iga üksiku pere heaolust. Meie soov ja visioon on, et kohalik Perepesa liidaks kokku kohaliku kogukonna – pered ja lapsed, hoolivad ja märkavad inimesed lähikonnast, kohalikud ettevõtjad,

omavalitsused ... . Nagu embav sall ümber laste ja perede, armastuse sall. Me kõik oleme andjad ja saajad, ühel või teisel moel, ühes või teises eluetapis. Kui suur võib olla lohutus teadmisest, et venna õlg hooliva kogukonna näol on olemas, et abi küsimine on normaalsus ... . Vaimusilmas on pilt Perepesadest üle Eestimaa, nagu värviline ja soojusega õmmeldud lapitekk.

 

Perekeskuse juhtmõte võiks olla: "Inimlik nägu ja professionaalne sisu". Sisuloomises oleme arvestanud parimat maailmapraktikat ning Eesti konteksti ja võimalusi. Meile on tähtis, et keskustes toimuv tegevus ja nendes pakutavad teenused ei oleks juhuslikud, et nende toimivust saaks mõõta ja hinnata, ehk tegevuse tõenduspõhisus.

 

ÜHESKOOS, ÜHES KOOS ... .

4qlGDhZrRSGGL0mJ9byDWQ_thumb_1835.jpg

Ühiskondlik probleem

Viimastel aastatel on Eestis astutud olulisi samme laste ja perede olukorra parandamiseks, kuid probleemide ennetamine ja laste arenguriskide varajane tuvastamine on endiselt ühiskonnale väljakutseks. Seetõttu oleme olukorras, kus vaimse ja füüsilise tervise probleemidega ning abivajavate laste arv kasvab. 

Lapse Heaolu Arengukeskuse eesmärgiks on jõuda olukorrani, kus ennetavad tegevused ja tõhus abi riskis olevatele lastele ja peredele on kättesaadavad kõigis Eestimaa piirkondades. 

 

Laste ja perede heaolu toetamine on ühiskonna jätkusuutlikkuse aspektist ülioluline, sest investeeringud mõjusatesse ennetustegevustesse toovad pikaajalist kasu lastele, peredele ja ühiskonnale ning on kulutulusad. 

 

Iga Eestimaa laps peab saama võimaluse realiseerida oma potentsiaali ning Eesti pere peab olema terve ja hoitud.

 
IMG_9822.jpeg

Piloot

Oleme algatanud pilootprojekti, mille käigus käivitati 2019. aasta septembris ennetus- ja peretöökeskused ehk Perepesad kolmes Eestimaa omavalitsuses – Põltsamaal, Viljandis ja Türil.

 

Piloodi eesmärgiks on luua kohalikul tasandil uus kvaliteet lastega perede probleemide ennetamisel, perede abistamisel ja laste vaimse tervise edendamisel.

 

Arengukeskuse rolliks on luua kompetentsibaas ning toetada kohalikke partnereid ennetus- ja peretöökeskuste käivitamisel ning nende mõjususe hindamisel.

Pilootprojekti periood: oktoober 2019–oktoober 2021.

"Pere lahendusringi" meetod

Lapse Heaolu Arengukeskus testib Viljandis, Türil ja Põltsamaal paljudes riikides kasutusel olevat peretöö meetodit Family Group Conferencing (FGC).  Meetodi eesmärgiks on jõustada perekonda lapsega seotud probleemide lahendamiseks peresiseselt kaasates sellesse lähedasi, sugulasi ja sõpru. 

 

Meie Perepesad

Esimesed Perepesad loodi Põltsamaa ja Türi vallas ning Viljandi linnas.

 

Perepessa on oodatud kõik vallas kasvavad eelkooliealised lapsed koos vanematega. Igas keskuses on mängutuba, osutatakse lühiajalist lapsehoiuteenust, pakutakse infot ja koolitusi lastevanematele erinevate peretöö spetsialistide poolt ning abivajaduse korral mõjusaid teenuseid. 

IMG_9821_edited_edited.jpg
 
 

Tegijad

Maarja Oviir-Neivelt

maarja@lapseheaolu.ee

Juhatuse liige

Tegevjuht

"Oleme ühiskonnana üks organism, ning meie kõigi heaolu sõltub iga üksiku lapse, iga üksiku pere heaolust. Sellest, kas ja kui targalt me oskame oma peresid täna toetada, sõltub Eesti nägu homme."

689A2553.jpg

Tiina Tõemets

tiina@lapseheaolu.ee

Juhatuse liige

Kvaliteedijuht-sisuekspert 

"Lasteõena töötades mõistsin, et lapsi on võimalik aidata ainult koostöös peredega.  Paljud rahvatervise murekohad on süsteemse ennetustööga välditavad, näitavad teiste riikide kogemused. Proovime Eestis ka."

Inga Mäemets

inga@lapseheaolu.ee

Andmeanalüütik 

"Teadmistepõhisus, aga ka soojus ja inimlikkus – neid ühte põimides saame perele luua pesa, milles üheskoos kasvada ja tugevaks sirguda."