Eriline tänu:

Viljandi linnavalitsusele, Türi vallavalitsusele ja Põltsamaa vallavalitsusele, tänu kellele on pilootprojekt saanud võimalikuks ning kellega koostöös on sündinud kolm Perepesa Viljandi linnas, Türil ja Põltsamaa.

Perepesade meeskondadele, ilma kelle usu, entusiasmi ja kannatlikkuseta ei oleks Perepesasid!

Täname:

Rahalised toetajad, tänu kellele võimaldub Lapse Heaolu Arengukeskuse toimimine ja pilootprojekti elluviimine.

Eratoetajad
cy1VybYQ.jpg

Heateo Mõjufond on Eesti esimene filantroopia fond, mis panustab mõjusatesse ühiskondlikesse algatustesse. Fondi panustavad ühiselt Eestist hoolivad eraisikud ja ettevõtted. Fond annab kolme aasta jooksul tuule tiibadesse 4–6 mõjusale algatusele, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas – alates haridusest, sotsiaalsest ebavõrdsusest, rahvatervisest kuni keskkonnani. Heateo Mõjufond on toetanud Lapse Heaolu Arengukeskuse tegevuskulusid aastatel 2020 ja 2021.

kysk logo ee (1).jpg

Lapse Heaolu Arengukeskus sai toetust Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste arenguhüppe 2019. aasta taotlusvoorust, et viia ellu projekt "Uus kvaliteet pereteenuste osutamisel kolme Perepesa kaudu".

 

Projekti elluviimine ajavahemikus detsember 2019–juuli 2021, toetuse suurus 25 000 eurot. Projekti tulemused:

+ Kliendihaldussüsteemi "Pugu" arendustööd vastavalt Perepesa vajadustele

+ Andmekogu ja regulaarne andmete analüüs analüütiku ametikoha kaudu

+ Perepesa meeskondade võimestamine ning kvaliteedi tagamine koolituste ja supervisioonide kaudu

Pere Sihtkapitali projekti raames on arendatud kaks uut teenust – kõne arengu hindamine ja toitumisnõustamine. Lisaks on ellu viidud mitmeid eriüritusi Perepesades ning käivitatud isade kaasamise kampaania.

Toetab aastatel 2020–2023 võrgustikutöö edendamist kohalikul tasandil läbi strateegilise partnerluse projekti "Koostöös laste ja perede heaks".

Pro bono õigusnõustaja.

Koostööpartnerid, kelle panus, inspiratsioon ja toetus on meid edasi aidanud:

Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituut, EV Sotsiaalministeerium, pr. Riina Solman ja

Rahvastikuministri büroo, Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut, Eesti

Lastekaitseliit, OÜ Pugu, SA Väärtustades Elu, MTÜ Ennetustegevuse Keskus, Heateo SA,

Toomas Seppel ja Advokaadibüroo Hedman Partners, Eesti Logopeedide Ühing, Eesti

Ämmaemandate Ühing, Eesti Toitumisnõustajate Ühing.

Nõukogu ja professionaalsed kaasamõtlejad, ilma kelle nõu ja toeta ei kannaks

me seda kvaliteeti:

Anniki Lai, Siiri Sisask, Kirsti Akkermann, Taavi Jakobson, Pirkko Valge, Kersti Ojala,

Kärt Kaasik, Kristi Paron, Ruti Einpalu, Hede Kerstin Luik, Toomas Seppel, Barbara Haage,

Margus Rink, Viola Läänerand, Meeli Tuubel, Kaja Rattas, Annika Steinberg, Birgit Siigur,

Hedi Rosma, Mae Kivilo, Jaan Tootsen, Birgit Püve, Marge Sirge, Kristi Liiva, Merit Berzin,

Indrek Neivelt.