top of page
Eriline tänu:

Viljandi linnavalitsusele, Türi vallavalitsusele ja Põltsamaa vallavalitsusele, tänu kellele sai teoks pilootprojekt ning kellega koostöös sündisid ja jätkavad tegevust kolm Perepesa Viljandi linnas, Türil ja Põltsamaal.

Elva vallavalitsusele ja Tartu linnavalitsusele, kellega koostöös avasime 2022. aasta sügisel Perepesad Elvas ja Tartus. 

Perepesade meeskondadele, ilma kelle usu, entusiasmi ja kannatlikkuseta ei oleks Perepesasid!

Täname:

Rahalised toetajad, tänu kellele on võimalik Lapse Heaolu Arengukeskuse toimimine ja Perepesade tegevuse jätkumine.

Eratoetajad
  • Toetab aastatel 2020–2023 võrgustikutöö edendamist kohalikul tasandil läbi strateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks“.

  • Toetab aastatel 2022–2024 strateegilise partnerluse toetuse nr RE.3.01.21-0956 „Peresõbralik ja lasterikas Eesti“ kaudu järgmisi tegevusi: 

    • 2-aastase lapse kõne arengu teenuse arendamine ja tõenduspõhistamine;

    • uute Perepesade käivitamine ja olemasoleva kolme keskuse arendamine ja toimimise toetamine;

    • Põltsamaa, Türi ja Viljandi Perepesade koostööpartnerite tagasiside uuringu läbiviimine uuringufirma Pscience poolt.

Projekti periood: 1.01.2022- 31.12.2024
Projekti kogumaksumus: 350 177 eurot
Toetuse summa: 291 509 eurot

cy1VybYQ.jpg

Heateo Mõjufond on Eesti esimene filantroopia fond, mis panustab mõjusatesse ühiskondlikesse algatustesse. Fondi panustavad ühiselt Eestist hoolivad eraisikud ja ettevõtted. Fond annab kolme aasta jooksul tuule tiibadesse 4–6 mõjusale algatusele, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas – alates haridusest, sotsiaalsest ebavõrdsusest, rahvatervisest kuni keskkonnani. Heateo Mõjufond on toetanud Lapse Heaolu Arengukeskuse tegevuskulusid alates 2020. aastast.

kysk logo ee (1).jpg

Lapse Heaolu Arengukeskus sai toetust Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste arenguhüppe 2019. aasta taotlusvoorust, et viia ellu projekt "Uus kvaliteet pereteenuste osutamisel kolme Perepesa kaudu".

 

Projekti elluviimine ajavahemikus detsember 2019–juuli 2021, toetuse suurus 25 000 eurot. Projekti tulemused:

+ Kliendihaldussüsteemi "Pugu" arendustööd vastavalt Perepesa vajadustele

+ Andmekogu ja regulaarne andmete analüüs analüütiku ametikoha kaudu

+ Perepesa meeskondade võimestamine ning kvaliteedi tagamine koolituste ja supervisioonide kaudu

Pere Sihtkapitali projekti raames on arendatud kaks uut teenust – kõne arengu hindamine ja toitumisnõustamine. Lisaks on ellu viidud mitmeid eriüritusi Perepesades ning käivitatud isade kaasamise kampaania.

Pro bono õigusnõustaja.

Pro bono mentorid aitavad kaasa meie juhtide arengule, et tõsta juhtimise kvaliteeti ja aitavad leida lahendusi ka meie inimeste isiklikele väljakutsetele.

Koostööpartnerid, kelle panus, inspiratsioon ja toetus on meid edasi aidanud:

Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituut, EV Sotsiaalministeerium, pr. Riina Solman ja

Rahvastikuministri büroo, Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut, Eesti

Lastekaitseliit, OÜ Pugu, SA Väärtustades Elu, MTÜ Ennetustegevuse Keskus, Heateo SA,

Toomas Seppel ja Advokaadibüroo Hedman Partners, Eesti Logopeedide Ühing, Eesti

Ämmaemandate Ühing, Eesti Toitumisnõustajate Ühing.

Nõukogu ja professionaalsed kaasamõtlejad, ilma kelle nõu ja toeta ei kannaks

me seda kvaliteeti:

Anniki Lai, Siiri Sisask, Kirsti Akkermann, Taavi Jakobson, Pirkko Valge, Kersti Ojala,

Kärt Kaasik, Kristi Paron, Ruti Einpalu, Hede Kerstin Luik, Toomas Seppel, Barbara Haage,

Margus Rink, Viola Läänerand, Meeli Tuubel, Kaja Rattas, Annika Steinberg, Birgit Siigur,

Hedi Rosma, Mae Kivilo, Jaan Tootsen, Birgit Püve, Marge Sirge, Kristi Liiva, Merit Berzin,

Indrek Neivelt, Jaan Aps. Tuuli Sokmann.

bottom of page