top of page

Lapse Heaolu Arengukeskus

IMG_9823_edited.jpg

Lapse Heaolu Arengukeskuse missiooniks on aidata kaasa lapse heaolu tagamisele ühiskonnas. 

Arengukeskuse tegevus on suunatud laste heaolu ohustavate riskide ennetamisele ja peresid toetava tegevuse tulemuslikkuse tõstmisele.

Arengukeskuse pikaajaliseks sihiks on areneda lastega perede suunal tehtava ennetustöö ning tõenduspõhiste sekkumiste kompetentsikeskuseks.

 

Esimese sammuna on arengukeskus käivitanud

pilootprojekti ennetus- ja peretöökeskuste loomiseks ja tõenduspõhise praktika tugevdamiseks kohalikul tasandil. 

 

Arengukeskuse tegevus on kantud järgnevatest väärtustest:

  • Iga Eestimaa laps ja pere on väärtus, mida tuleb hoida ja toetada.

  • Meie tuleviku Eesti nägu on see, kuidas me täna hoolime ja panustame oma lastesse ja peredesse.

  • Me oleme üks Eesti – hoolivad kodanikud, vabakond, ettevõtjad, kohalik omavalitsus... – ja meie lapsed on parimal moel hoitud, kui me tegutseme üheskoos.

  • Meie tegevusel laste ja peredega on inimlik nägu ja professionaalne sisu. 

Lapse Heaolu Arengukeskuse tegevus on kooskõlas Vabaühenduste Eetikakoodeksiga.  

bottom of page