top of page

Sulo Särkinen, Türi vallavanem

Sulo on Türi Perepesa tegevusele tugisambaks olnud juba alates Perepesa loomisest 2019. aasta sügisel.

“Perepesa loomine oli ainuõige samm, sest nägime võimalust teha olulist ennetustööd ja varajast märkamist Türi laste ja perede heaks. Noortekeskuse majas oli Perepesa ruumide jaoks suurepärane koht olemas, see sünergia toimib siiani hästi.

Vallal ei ole eraldi hoobasid tegeleda varajase märkamisega, see on võimalik just läbi Perepesa mängutoa ja teenuste. Lapsevanemate koolitused aitavad lapse saamiseks ette valmistuda ja edaspidi lapse kasvatamisega seotud väljakutsetega toime tulla. Ennetustöö on kindlasti parem lahendus kui tagajärgedega tegelemine. See võtab küll kauem aega, aga pikas perspektiivis väheneb valla spetsialistide töökoormus probleemidega tegelemisel.

Perepesa vajalikkust näitab see, et vanemate vestlusringid ja koolitused on alati populaarsed ja rohkearvulised. Ka mängutoa külastatavus on kõrge ja vanemad annavad tagasisidet, et neile on vaja sellist kohta, kus lapsega lõõgastuda ja tunda, et nad on igati toetatud – nii Perepesa töötajate kui teiste lapsevanemate poolt.

📷 Sulo Särkinen Türi Murumooriga.

Foto: Teet Reier/Türi Rahvaleht

Väga oluline on Perepesa teadus- ja tõenduspõhine lähenemine. See lisab kvaliteeti kõikidele Perepesa tegevustele ja on märk sellest, et tugi vanematele on süsteemne ja palju sügavam kui vaid üksikute ühekordsete teenuste pakkumine.

Perepesa on osa koostöövõrgustikust, mis aitab toimida kogu laste ja perede heaolu süsteemil nii vallavalitsuse, lastekaitse töötajate, heaolu spetsialistide, lasteaia ja kooli personali kui ka lastevanemate vahel. Perepesa mõjutab kogu kohalikku laste ja perede heaolu süsteemi.

Olen ka ise isana osalenud Perepesas Papside Klubi kooskäimistel, mis on väga tänuväärne ettevõtmine – papsid tulevad kokku ja arutavad, vahetavad mõtteid ja kogemusi ning saavad uusi oskusi. Perega käime umbes korra kuus Perepesa mängutoas mängimas ja suhtlemas.

KOVidel on keerulised ajad ja ennetusse panustada on keeruline. Me oleme Türi Perepesa toimimise jaoks leidnud palju tuge Sotsiaalministeeriumi vahendatud rahastusest, näiteks psühholoogi palgakulu ja Mobiilse Perepesa tegevused. Lisaks oleme juurde hankinud TAI poolt pakutud rahastusvõimalusi ja ise projekte kirjutanud. Püüame leida ja ära kasutada kõikvõimalikke lahendusi, et Perepesa tegevust jätkuvalt toetada, sest näeme selle vajalikkust meie peredele.”

Siiri Kruuse,
Viljandi Laste ja Perede Tugikeskuse juhataja ning Viljandi Perepesa üks algatajatest:

Olin 2018. aasta sügisel õigel ajal õiges kohas – Perepesade kontseptsiooni tutvustusel Siiri Sisaski kodutalus Raplamaal.

Sisetunne ütles, et Viljandi linna väikelaste vanemad ootavad sellist kogukonnakeskust juba ammu. Ja tänaseks on Perepesa töötanud Viljandis üle nelja aasta.

Minult küsitakse tihti, mis see Perepesa on. Ja lihtne vastus on: „Perepesa on lapsevanemate lapsevanemateks õpetamise koht!“

Tänapäeval ei ela põlvkonnad enam ühise katuse all ning vanavanemad on hõivatud ja käivad tööl. Kustkohast siis lapsevanemad saavad teadmisi ja õpivad vanemlikke oskuseid? Muidugi Perepesast! Selleks on loodud Viljandis suurepärased tingimused. Lapseootusest kuni lapse kooliminekuni saavad kõik lapsevanemad oma oskuseid täiendada meie kogukonnakeskuses. Ja samal ajal on lapsed hoitud! Kohalikud lapsevanemad hindavad väga kõrgelt Perepesas pakutavaid teenuseid.

Suur aitäh Perepesa maja tiimile pühendumusega tehtud töö eest! Majja sisse põigates on maja täis siginat-saginat, kostab laste kilkeid ja vanemad on ülimalt tänulikud olemasolevate võimaluste üle.

Tänan Viljandi linna uuendusmeelseid linnajuhte toetuse eest, hoolida oma kõige pisematest ja nende vanematest.

 

Olen siiralt rõõmus ja uhke meie Viljandi Perepesa üle!

bottom of page