Meie pilootprojekt

IMG_9822.jpeg
Ennetus- ja peretöökeskused
ehk Perepesad avati 2019. aasta septembris!

Lapse Heaolu Arengukeskus on valmistanud piirkondlike ennetus- ja peretöökeskuste loomise pilootprojekti ette alates 2018. aastast. Kohalike perekeskuste loomise ja tegutsemise perioodiks piloodi ajal on 2 aastat ning tegevusega alustati 2019. aasta sügisel.

Koostöölepped projektis osalemiseks on sõlmitud Põltsamaa ja Türi vallaga ning Viljandi linnaga.  

Perekeskuste tegevused on eeskätt suunatud peredele alates lapseootusest kuni  lapse kooliminekuni, kui perekonnal on suurim mõju lapse arengule ja heaolule, kuid teenuseid pakutakse ka kooliealiste laste peredele. Perekeskus on avatud kogukonna kõigile peredele, kuhu vanemad saavad tulla koos lastega.

Perekeskuse tegevused:

  • Terviseedenduse ja tõhusa ennetustegevuse korraldamine, et hoida ära vaimse tervise ja pereprobleemide teket või süvenemist.

  • Probleemide märkamisel pakutakse lastele ja peredele vajalikku abi ja mõjusaid teenuseid või aidatakse kaasa perele sobiva abi leidmiseks mujalt (nt perearst, õppenõustamine, vaimse tervise teenused).

  • Ajal, kui vanemad on koolitusel või nõustamisel, on lapsed perekeskuse poolt hoitud. 

Lapse Heaolu Arengukeskuse tegevus

  • juhib ennetus- ja peretöökeskuste loomist kohalikes omavalitsustes, tuginedes parimale kohalikule ja rahvusvahelisele praktikale ja teadmisele

  • toetab vajalike kompetentside ja uute teenuste arendamist 

  • teostab mõjuhindamist