Kontakt

Kirjuta meile

Lapse Heaolu Arengukeskus on valmistanud piirkondlike ennetus- ja pereteenuste keskuste loomise pilootprojekti ette alates 2018. aastast. Kohalike perekeskuste loomise ja tegutsemise perioodiks piloodi ajal on 2 aastat ning tegevusega alustatakse 2019. aastal. 

Koostöölepped projektis osalemiseks on sõlmitud Põltsamaa ja Türi vallaga ning Viljandi linnaga.  

Loodavate perekeskuste tegevused on eeskätt suunatud peredele alates lapseootusest kuni  lapse kooliminekuni, kui perekonnal on suurim mõju lapse arengule ja heaolule, kuid teenuseid pakutakse ka kooliealiste laste peredele. Perekeskus on avatud kogukonna kõigile peredele, kuhu vanemad saavad tulla koos lastega.

Perekeskuse tegevused

  • Tervisedenduse ja tõhusa ennetustegevuse korraldamine, et hoida ära vaimse tervise ja pereprobleemide teket või süvenemist.

  • Probleemide märkamisel pakutakse lastele ja peredele vajalikku abi ja mõjusaid teenuseid või aidatakse kaasa perele sobiva abi leidmiseks mujalt (nt perearst, õppenõustamine, vaimse tervise teenused).

  • Ajal, kui vanemad on koolitusel või nõustamisel, on lapsed perekeskuse poolt hoitud. 

Lapse Heaolu Arengukeskuse tegevus

  • juhib ennetus- ja pereteenuste keskuste loomist kohalikes omavalitsustes tuginedes rahvusvahelisele praktikale ja parimale teadmisele

  • toetab vajalike kompetentside ja uute teenuste arendamist 

  • teostab mõjuhindamist.