top of page

Ühiskondlik väljakutse

Viimastel aastatel on Eestis astutud olulisi samme laste ja perede olukorra parandamiseks. Probleemide ennetamine ja laste arenguriskide varajane tuvastamine on aga ühiskonnas endiselt väljakutseks.

Mõned olulisemad kitsaskohad:

  • Lastega peredele pakutakse teenuseid eeskätt siis, kui peres on juba tekkinud tõsised probleemid, näiteks kui lapsel on tekkinud tõsised käitumisprobleemid, vanematel sõltuvus või on perel raskusi üldise toimetulekuga.

  • Kohalikul tasandil puudub info lastele ja peredele pakutavate teenuste mõjususest ning probleeme on abi kättesaadavusega.

  • Perede üldist heaolu ja laste kasvatamist toetavad tegevused on kohalikul tasandil tihtipeale korraldatud projektipõhiselt ning sinna suunatavad ressursid on vähesed.

Mida teha?

Tõenduspõhisel lähenemisel toimiva ennetustegevuse ja lapse varajase arengu toetamise kaudu on võimalik ära hoida erinevate probleemide teket või pidurdada nende süvenemist,

nt laste füüsilise ja vaimse tervise probleemid, hooletussejätmine,  väärkohtlemine, käitumisprobleemid. 

Peresid toetavate ja probleeme ennetavate programmide pakkumise kohustus tuleneb lastekaitseseadusest ning kehtib nii riigile kui omavalitsustele. Kohalikud omavalitsused on koormatud mahukate ülesannetega ning vajavad seetõttu abikätt uut kompetentsi vajavate teenuste arendamiseks.

Lapse Heaolu Arengukeskus on võtnud eesmärgiks tulla kohalikele piirkondadele oma nõu ja jõuga appi ning olla neile toeks lastega perede toetamisel ja ennetustegevuste arendamisel.

bottom of page