top of page
Search
  • info137989

Räägime Kiira Gornischeffiga tema esimesest tööaastast LaHe tegevjuhina

Updated: Jun 28


Oled olnud LaHe tegevjuht veidi üle aasta, alates 1. aprillist 2023. Mida soovid sellest perioodist kõige rohkem esile tõsta? 

Alustades seadsin endale eesmärgiks, et eelkõige õpin tundma inimesi, püüan mõista seniseid protsesse ning teen endale selgeks Perepesade igapäevaelu. Minu jaoks oli oluline, et nii LaHe tiimi kui ka Perepesa juhtide ja minu vahel tekiks usalduslik side, tahtsin mõista nende perspektiivi, olin kuulaja rollis. Võin julgelt öelda, et mul oli väga lihtne sulanduda LaHe ja Perepesade tiimi. Tunnen, et mind võeti kohe omaks ja usaldati mulle nii muresid kui rõõme. Organisatsioonis olid juba ammu enne mind paigas suurepärased usalduslikku suhet toetavad väärtused, mida olen proovinud omalt poolt edasi kanda.


Kiira Gornischeff 10. aprillil Linnade ja Valdade Päevadel 


Millised on olnud suurimad väljakutsed?

Väljakutseid on olnud mitmeid. LaHe kui organisatsiooni vaatest on väljakutseks kindlasti prioriteetide seadmine. LaHe olnud vägev sotsiaalne startup, töölpõld on lai ja Perepesade laienemise protsess on hoogsalt käimas, kuid sellega kaasnevad ka loomulikud kasvuvalud kõike teha ei jõua, samas kõik on oluline ning tegevused on omavahelises sõltuvuses.

Perepesade vaatest on väljakutseks olnud jätkusuutlikkus. Meie partner-omavalitsused, kus Perepesad on loodud, on seisnud väga keerukate eelarvega seotud väljakutsete ees. Olen näinud kõrvalt, kui raskeid otsuseid on pidanud tegema omavalitsuste juhid ja sotsiaalvaldkonna eestvedajad. KOVide tulubaasid on vähenenud, hinnad on tõusnud, mõjutanud on ka energiakriis ning samal ajal on käivitatud mitmed olulised riiklikud reformid (erihoolekande reform, haldusreformi jätk jne). Inimeste sotsiaalne toimetulek on ühelt poolt vähenenud, palgasurve samas on kõrge. Omavalitsused seisavad väga keerukate valikute ees, minu austus omavalitsustes töötavate inimeste vastu on veelgi rohkem kasvanud.

Ja samal ajal oleme näinud LaHe tiimis väga palju vaeva, et planeerida edukat Perepesade laienemist. Meie eesmärgiks on koostöös riigi (Euroopa Sotsiaalfondi vahendusel) ja omavalitsustega luua järgmise kolme aasta jooksul veel vähemalt 13 Perepesa. Omavalitsused küll pooldavad Perepesade kontseptsiooni ja näevad vajadust panustada universaalsesse ennetusse, kuid suured eelarvekärped ja ebakindlus tuleviku ees on muutnud uute pesade loomise keeruliseks.

Tihti on omavalitsus väga praktilise valiku ees kas ehitada x kilomeetrit alfaltteed või luua Perepesa. Mõlemad on vajalikud, kuid Perepesa loomise pikaajaline mõju on kindlasti suurem. Ehitamise tulemus on inimeste jaoks käegakatsutavam ja konkreetsem. Kuid sotsiaalsete probleemide ennetamine ei tohi jääda rahapuudusel tahaplaanile. Perepesa olemasolu peaks muutuma omavalitsustes nõutud hüveks, et nii otsustajad kui beebiootel ja väikelastega pered näeksid, kuidas Perepesa tõstab omavalitsuse atraktiivsust ja on hädavajalik tugipunkt vanemluse teekonnal.

Oleme püüdnud olla tugevaks infovahendajaks riigi poliitikakujundajatele ja anda järjepidevalt oma partneritele märku, et omavalitsused ja nende elanikud vajavad tuge rohkem kui kunagi varem.


Mille eest tänulik oled? 

Eelkõige olen tänulik, et mulle on usaldatud sellise vägeva ja suure ühiskondliku mõjuga algatuse eestvedamine. Meil on tugev motiveeritud tiim, kümneid ja kümneid kaasamõtlejaid, riiklik tugi ja toetajad erasektorist. Inimesed usuvad ja usaldavad ning tänu sellele saame järjekindlalt panustada laste ja perede heaolu suurendamisesse läbi universaalse ennetuse.

Teiseks olen tänulik, et Perepesades on nii inspireerivad ja julged inimesed, kes siiralt hoolivad vanematest ning kes oma oleku ja tööga loovad Perepesades hooliva ja hoidva keskkonna, kuulates ja toetades lapsevanemaid. 

Ja kolmandaks olen tänulik nendele omavalitsustele ja omavalitsuste võtmeisikutele, kes on Perepesad reaalselt käivitanud ning on meile väärtuslikeks partneriteks. Nemad on tuleviku juhid, nemad on ennetuses teerajajad ja päriselt hoolivad oma kogukonna peredest - seda tuleks palju rohkem esile tõsta ja tunnustada.

Türi vald ja Türi Noortekeskus,

Põltsamaa vald ja Põltsamaa Valla Päevakeskus,

Viljandi linn ja Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus,

Tartu linn ja Tartu Laste Turvakodu,

Elva vald ja Elva Perekeskus,

Tallinna linn, Tallinna Sotsiaal- ja Haridusamet ja Tallinna Perekeskus –  

aitäh, et olete edumeelselt panustanud Perepesade kaudu ennetustöösse ning laste ja perede heaolusse!


Kuidas hindad koostööd riigi tasandil?

Oleme riigile tugev partner ning tunnen, et riik on ka meile väga hea partner. Koostöö on hea, koos üritame leida murekohtadele lahendusi. Eriti teeb rõõmsaks, et Sotsiaalministeeriumi vanemluse valdkonna eestvedajad kuni ministrini väärtustavad 100% ennetust ja vanemlike oskuste toetamist. See väljendub nii konstruktiivses koostöös kui ka praktilises sammudes poliitika loomise ning rahalise toe näol.


Millised on LaHe ja Perepesade tulevikuplaanid?

Järgmise kolme aasta jooksul loome koostöös Sotsiaalministeeriumi ja omavalitsustega Eestisse veel 13 uut Perepesa. Riik toetab Euroopa Sotsiaalfondi vahendusel ühe Perepesa loomist 107 000 euroga kaheks aastaks. Taotlusvoor on jätkuvalt avatud!


Kas vanemaharidus päästab maailma?

Vanemaharidus päästab kohe kindlasti maailma! Ma ütleks, et vanemaharidus, positiivne vanemlus, head ja turvalised suhted, on lausa siseturvalisuse küsimus ning ka julgeoleku küsimus. Kui meie peredes on terved ja toetavad suhted, on ka vaimne tervis ja toimetulek parem, lapsed on iseseisvamad ja parema enesehinnanguga. Siis saavad lapsed kasutada oma täit potentsiaali, nad on uudishimulikud, lojaalsed kodanikud. Vanemaharidus igatahes päästab maailma.


Juuni 2024

20 views0 comments

コメント


bottom of page