top of page

LaHe osaleb vanemluse toetamise töörühmades

LaHe panustab riiklikul tasandil laste ja perede heaolu tagamisse. Osaleme Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel loodud vanemluse toetamise visiooni töörühmas ning Tervise Arengu Instituudi poolt käivitatud käivitanud töörühmas beebiootel ja 0–2-aastaste laste vanematele mõeldud sobiva teenuse leidmiseks, et parimal moel toetada vanemlikke oskusi.

Laste ja perede toetamine läbi vanemahariduse on viimastel aastatel Eestis saanud üheks prioriteediks. Selles valdkonnas on astutud olulisi samme, et tõsta laste ja perede heaolu, kuid probleemide ennetamine ja laste arenguriskide varajane tuvastamine on endiselt ühiskonnale väljakutseks. Samas kinnitavad uuringud, et probleemide varajane märkamine, ennetustöö ja lapsevanemate vanemlike oskuste toetamine aitab vähendada laste vaimse tervise muresid, ennetada laste ja noorte riskikäitumist ja lapsevanemate stressi.

Vabariigi Valitsuse tööplaanis on Sotsiaalministeeriumil ülesanne luua terviklik süsteem, mis parandaks vanemahariduse kättesaadavust ja kvaliteeti. 

Teemad, mida plaani koostamise käigus arutatakse, on väga laiapõhjalised, alustades sellest, mis on vanemlust toetavate teenuste sisu, kuni selleni, kuidas kvaliteetselt pakkuda selliseid teenuseid vanemate elukoha lähedal. Eesmärk on luua valdkondade ülene struktuur, mis toetab vanemaid ja tugevdab nende võimekust olla oma lastele parimaks arengu toetajaks.

Lapse Heaolu Arengukeskuse spetsialistid on selle plaani koostamisse kaasatud ja annavad oma sisendi Sotsiaalministeeriumi töörühmas.

Image by AbsolutVision

Vanemluse toetamise süsteemne plaan on seotud ka Perepesadega, mis on üheks oluliseks lüliks peredele pakutavate teenuste elluviijate seas. LaHe tiim koos Perepesadega teeb tööd ka vanemlust toetavate teenuste arendamiseks ja professionaalsete spetsialistide võrgustiku hoidmiseks. 

Paralleelselt ministeeriumi töörühmaga on Tervise Arengu Instituut käivitanud töörühma beebiootel ja 0–2-aastaste laste vanematele mõeldud sobiva teenuse leidmiseks, et parimal moel toetada vanemlikke oskusi. Eesmärk on leida sellele sihtrühmale sobiv teenus ja programm ning asuda seda Eestis piloteerima. 

Meie kõigi soov on jõuda olukorrani, kus ennetavad tegevused ja tõhus abi riskis olevatele lastele ja peredele on kättesaadavad kõigis Eestimaa piirkondades. 

bottom of page