top of page

Perepesade võrgustik laieneb

Järgmise nelja aasta jooksul loome koostöös Sotsiaalministeeriumi ja omavalitsustega Eestisse 14 uut Perepesa. Riik toetab Euroopa Sotsiaalfondi vahendusel ühe Perepesa loomist 107 000 euroga kaheks aastaks. Taotlusvoor on jätkuvalt avatud. Vaata lisa. 

2024. aasta kevadel avab uksed Tallinna Kesklinna Perepesa.

„Erinevad uuringud on näidanud, et esimesed 3 eluaastat on olulise tähtsusega lapse edasisele arengule, mistõttu on eriti oluline uuele ilmakodanikule luua võimalikult turvaline keskkond kasvamiseks. Seetõttu soovib Tallinn toetada ja nõustada lapsevanemaid laste kasvatamisel, pakkudes selleks linna poolt võimalikult varakult professionaalset tuge.

Kaisa Vetemaa, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaolu

osakonna juhataja, räägib Perepesa vajalikkusest:

Kaisa Vetemaa.jpg

Tallinnas elab üle 37 000 kuni 7-aastase lapse. Laste ja perede heaolu toetamiseks on meil mitmeid toetusi ning ka mitmekülgseid sotsiaal- ja nõustamisteenuseid. Lapsevanematele suunatud teenuste tagamisel lähtume tõenduspõhisusest ning järjepidevusest, et pakkuda vajalikku kindlust peredele.

Nõustamiseteenuse laiendamiseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaolu osakond võtnud üheks arengusuunaks luua erinevatesse linnaosadesse Perepesad – võimalikult kogukonna keskele, et tugi ja abi oleks peredele lähedal. Perepesade fookus on ennetustööl ja me soovime keskenduda varajasele märkamisele ja sealjuures sobivate vajaduspõhiste abivõimaluste pakkumisele ning seda koostöös Tallinna Perekeskuse ja Lapse Heaolu Arengukeskusega.“

bottom of page