top of page

Kohtusime kogukonnateadlase Cormac Russelliga

9. mail 2024 osalesime seminaril Kogukond ja ABCD: kuidas avastada ja ühendada kogukonna ressursse? Peaesineja oli kogukonnateadlane Cormac Russell, kes on kogukondade arendamise nüüdisaegse mõtteviisi üks edendajatest.

Kaasaegne kogukondade arendamise lähenemine (ABCD ehk asset based community development) on varasema lähenemise pea peale pööranud ning nihutanud fookuse sellelt, mis kogukonnas puudu ja valesti (defitsiit) sellele, mis olemas ja tugev (ressurss): focus what´s strong not what´s wrong.

Keskendudes positiivsele ning leides üles oma tugevused (ressursid), saab iga kogukond ise ehitada vundamenti, millele toetuda. Kogukondade arendajad saavad vaid võimestada kohalikke kogukondi, eestvedajaid ja hõlbustajaid oma kogukonna ressursse avastama ja ühendama.

Pärast seminari kohtusime Cormac Russelliga Tartu Perepesas, kus arutlesime mõnusas õhkkonnas, milline on ja võiks olla kogukondlik lähenemine Perepesade võtmes. Saime värskeid mõtteid, tuge ja innustust valitud suunaga jätkamiseks.

Kogukonna kaasatusel ning perede sisemise ressursi olemasolu teadvustamisel on Perepesa mudelis oluline koht.

Alates 2023. aasta novembrist katsetame ABCD lähenemist ka Perepesades. Lastega perede heaolu on seotud kogukondlike suhetega. Kui inimesed on kogukondades omavahel heade suhete kaudu seotud, on kõigi (vaimne) tervis parem, keskkond on hoitud ja turvalisem ning keegi ei jää isolatsiooni või olulisel hetkel abita.

​​​Seminar oli osa Cormac Russelli visiidist Eestisse, mis toimus Siseministeeriumi strateegilise partnerluse "Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026" raames. Strateegilise partnerluse elluviimiseks teevad koostööd Tartu Ülikool (Ühiskonnateaduste Instituut), Eesti Rahvaülikoolide Liit, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Eesti Koostöö Kogu, OÜ Toimevõimendi. Cormac Russelli visiidi toimumist toetavad veel ka Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Strateegiakeskus, SA Lapse Heaolu Arengukeskus.

Rohkem infot saab lugeda kogukonnaveebist.

bottom of page