top of page

Pere lahendusring

Family Group Conferencing (eestindatuna: pere lahendusringi meetod) on paljudes riikides kasutatav peretöö meetod, mida Arengukeskus testib Eestis esmakordselt koostöös oma partneromavalitsustega (Türi ja Põltsamaa vald, Viljandi linn). 

 

See on töömeetod, millega võimestatakse laiendatud perekonda (pere, sugulased, tuttavad, lähedased) riskis oleva lapse olukorra parandamiseks. Perevõrgustikku jõustatakse selliselt, et probleemide lahendused leitakse pere enda seest. 

 

Mitmest etapist koosnevat protsessi vahendab koolitatud koordinaator, kelleks on perekeskuse töötaja või lepinguline partner. Koordinaator ei tohi olla samal ajal lapse juhtumi korraldaja. 

Meetodi kasutusala on laialdane ning võimaldab aidata lahendada näiteks järgmisi olukordi:

  • Laste käitumis- ja emotsionaalsed probleemid

  • Lapse sünni ja väikelaste hooldamisega seotud riskiolukorrad

  • Perekonfliktid

  • Vanemate lahutus ja vaidlused (laste elukoht, kohtlemine, suhtluskord jne)

  • Raskused lapse kohanemisel kasuperes jt. 

Alates jaanuarist 2020 vastutab "Pere lahendusringi" testimise ja juurutamise eest Eestis MTÜ Ennetustegevuse Keskus.

Tore video Norrast, mis ilmestab lapse pilgu läbi peregrupi nõupidamise protsessi

bottom of page