Kontakt

Kirjuta meile

Pere lahendusring

Family Group Conferencing (eestindatuna: pere lahendusringi meetod) on paljudes riikides kasutatav peretöö meetod, mida Arengukeskus testib Eestis esmakordselt koostöös oma partneromavalitsustega (Türi ja Põltsamaa vald, Viljandi linn). 

 

See on töömeetod, millega võimestatakse laiendatud perekonda (pere, sugulased, tuttavad, lähedased) riskis oleva lapse olukorra parandamiseks. Perevõrgustikku jõustatakse selliselt, et probleemide lahendused leitakse pere enda seest. 

 

Mitmest etapilist koosnevat protsessi vahendab koolitatud koordinaator, kelleks on perekeskuse töötaja või lepinguline partner. Koordinaator ei tohi olla samal ajal lapse juhtumi korraldaja. 

Meetodi kasutusala on laialdane ning võimaldab aidata lahendada näiteks järgmisi olukordi:

  • Laste käitumis- ja emotsionaalsed probleemid

  • Lapse sünni ja väikelaste hooldamisega seotud riskiolukorrad

  • Perekonfliktid

  • Vanemate lahutus ja vaidlused (laste elukoht, kohtlemine, suhtluskord jne)

  • Raskused lapse kohanemisel kasuperes jt. 

Pilootprojekt

Family Group Conference e Pere lahendusringi meetodi piloteerimist Lapse Heaolu Arengukeskuse poolt 2019.aastal rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu. Projekt "Perede jõustamine lapse heaolu tagamisel - Family Group Conference meetodi pilootprojekt Eestis" algab veebruaris ning lõpeb detsembris 2019.

 

Projekti raames viiakse 22.-25.aprillil läbi koolitus, kus saavad meetodi rakendamiseks vajaliku väljaõppe 11-12 pere lahendusringi koordinaatorit ja 3 kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat. Koordinaatorid viivad saadud teadmised praktikasse alustades peale koolitust tööd peredega, kes on välja valitud koos lastekaitsetöötajatega. Meetodit piloteeritakse Põltsamaal, Türil ja Viljandis ning peale pilootprojekti lõppu on plaanis jätkata pere lahendusringi teenuse pakkumist nimetatud omavalitsustesse Lapse Heaolu Arengukeskusega koostöös loodavate "Perepesade" kaudu.  

Family Group Conference ehk pere lahendusringi väljaõppe saanud ja praktiseerivatele koordinaatoritele pakub Lapse Heaolu Arengukeskus grupisupervisioone ja tegevuse juhendamist, et tõsta ja hoida tegevuse head kvaliteeti. 

Tore video Norrast, mis ilmestab lapse pilgu läbi peregrupi nõupidamise protsessi